Skogen i skolan

Till Skogen i skolan kan du som är elev vända dig om du är intresserad av att lära dig mer om skogen. Skogen i skolan finns för att locka dig och dina lärare att vistas mer i skogen och att använda skogen som en extra lärosal på just er skola.

För dig som är lärare

Besök gärna Skogen i skolans hemsida, där hittar du lektionsidéer och tips på pedagogiska övningar i skogsmiljö.

Vi kan hjälpa dig att anordna skoldagar, studiebesök i skogsbruket eller informationsträffar.

Är du intresserad av att komma i kontakt med Skogen i skolan? Ta kontakt med din lokala kommungrupp inom Skoglig samverkan.

Eller kontakta:
Ulf Sandström, Skoglig samverkan i Norrbotten
ulf@foretagscoaching.se
070-608 42 31