Om oss

Skoglig samverkan är ett samarbetsorgan för den skogliga näringen i Norrbotten och verkar för att sprida information och kunskap, samt öka intresset för branschen. Totalt är det 22 medlemsföretag. Två banker är stödjande medlemmar. Gemensamt för alla är att man ser ett behov av att arbeta långsiktigt över företagsgränserna för att stärka attraktionskraften samt bibehålla ett aktivt skogsbruk i länet.

Detta gör vi genom att:
  • Verka för en positiv utveckling av skogsbruk och skogsindustri i Norrbotten
  • Sprida kunskap och information om skogen, skogsbruket och skogsindustrin som en välfärdsskapande resurs
  • Verka utåtriktat över hela länet
  • Påverka den skogliga sektorns utveckling i regionen
  • Vara en god samarbetspartner för övriga samhället