Haparanda

Robert Ekholm, Haparanda kommun
robert.ekholm@haparanda.se

Lars Lundkvist, SCA
lars.lundkvist@sca.com

Klas Isaksson, Norra Skogsägarna
klas.isaksson@norra.se

Kurt Spiik, Norra Skogsägarna
kurt.spik@norra.se

Roger Keisu, Handelsbanken
roke01@handelsbanken.se