Gällivare

Marcus Jatko, Sveaskog (sammankallande)
marcus.jatko@sveaskog.se

Anders Nilsson, Gällivare Allmänning
ga.an@telia.com

Björn Nytröm, Handelsbanken
bjny01@handelsbanken.se

Klas Isaksson, Norra Skogsägarna
klas.isaksson@norra.se

Kurt Henriksson, SCA
kurt.henriksson@sca.com

Erik Henriksson, Sveaskog
erik.henriksson@sveaskog.se

Hans Heikki, Sparbanken Nord
hans.heikki@sparbankennord.se