Sambarbetspartners



Vi arbetar mycket med skog och hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för just din verksamhet. Välkommen in till någon av våra skogsansvariga.


En grön näring som skapar välstånd i Norrbotten (och vi är en viktig aktör i den processen).


Här har du Norrbottensdeklarationen

Här har du Norrbottensdeklarationen - den vision och målsättning för skogen i Norrbotten som kommuner, landstinget och skogsnäringen utformat och ställt sig bakom.