SambarbetspartnersVi arbetar mycket med skog och hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för just din verksamhet. Välkommen in till någon av våra skogsansvariga.


En grön näring som skapar välstånd i Norrbotten (och vi är en viktig aktör i den processen).


Här har du Norrbottensdeklarationen

Här har du Norrbottensdeklarationen - den vision och målsättning för skogen i Norrbotten som kommuner, landstinget och skogsnäringen utformat och ställt sig bakom.